Ulf och Therese erbjuder handledning, psykoterapi och konsultation inom Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Båda har lång klinisk erfarenhet av att arbeta med utredning och behandling av unga med psykiatrisk problematik.

Ulf och Therese startade i slutet på 80-talet ett av Sveriges första behandlingshem som enbart arbetade med KBT. Orana behandlingshem blev genom åren ett av Sveriges främsta behandlingshem för unga kvinnor med svår psykiatrisk problematik. Verksamheten såldes till Humana 2015, då med ca 60 anställda och en omsättning på närmare 30 miljoner.

Utgående från boendeorten Kristianstad arbetar idag Ulf och Therese inom det egna företaget. Vi tar uppdrag främst i södra Sverige.

Grunden i behandlingen för Ulf och Therese har alltid varit tillämpad beteendeanalys, vilket ger en omfattande och bred analys med målsättningen att klienten får en förståelse för hur hens problematik har utvecklats, vidmakthålls och hur behandlingen ska se ut.

Både Ulf och Therese är utbildade i Uppsala och den teoretiska grunden är Kognitiv Beteendeterapi (KBT). De är även vidareutbildade inom b.la Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Dialektisk Beteendeterapi (DBT) och Prolonged Exposure (PE).

2019 blev Ulf och Therese nominerade till Psykiatrifondens fördomspris för sitt livslånga arbete mot psykisk ohälsa.

Foto: Karolina Swärdh

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close