Konsultation

Genom att ha varit verksamma inom branschen de senaste 30 åren har vi ett brett kontaktnätverk och stor erfarenhet av bedömning av psykiatrisk problematik.

Vi kan vara behjälpliga vid bedömning av vårdbehov och i förekommande fall även rekommendera institutioner som är adekvata och kan tillgodose vårdbehovet.

Vi kan erbjuda konsultation inom följande områden:

 • Bemötande och behandling av självskadande och andra självdestruktiva beteenden
 • Tillämpad beteendeanalys
 • Suicidförsök
 • Alla former av ångeststörningar såsom panikångest, tvång, social fobi, PTSD
 • Neuropsykiatrisk problematik (ex Aspergers syndrom, ADHD, kognitiva funktionshinder)
 • Sexuella övergrepp och dess följdverkningar
 • Personlighetsstörningar
 • Neuropsykiatriska bedömningar
 • Depression
 • Ätstörningar
 • Familjebehandling
 • Handledning inom psykiatrin, omsorgen, socialförvaltningen, behandlingshem.
 • Psykoterapihandledning
 • Undervisning och utbildning inom KBT
 • Egenterapi för studenter på psykoterapiutbildningar

Förfrågan

Vid förfrågan får ni gärna kontakta oss här.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close