Therese Sterner

Therese är leg. Psykoterapeut och Handledare i Psykoterapi. Therese har en lång klinisk erfarenhet av behandlingsarbete med unga kvinnor med komplicerad psykiatrisk problematik. Therese arbetade med utredning, behandling och handledning av personal på Orana under 30 år (1987-2017) och fick där unika erfarenheter och breda kunskaper om målgruppen. Att skapa en förtroendefull relation och bemöta varje klient med respekt, stort engagemang och kompetens har varit och är Therese “ käpphäst”.

Therese har beskrivit hur hon analyserar, bemöter och behandlar unga personer med svårt självskadebeteende och suicidalitet i böckerna KBT inom psykiatrin (Lars Göran Öst, 2013) och KBT inom barn och ungdomspsykiatrin (Lars Göran Öst, 2017). Therese deltog i det Nationella Självskadeprojektet där hon beskrivit sina kliniska erfarenheter (pdf) av behandling av svårt självskadande unga kvinnor.

Therese har även uttalat sig medialt i b.la. Dagens Medicin och Sundsvalls tidning om sitt arbete med unga kvinnor inom psykiatrin och hur vården kan förvärra självskadebeteenden. Det finns även en längre intervju i Sveriges Radio med Therese där hon pratar om självskadebeteende. En längre föreläsning där Therese pratar om sitt arbetssätt på behandlingshem finns här.

Therese är även specialiserad på svåra ångeststörningar, framför allt PTSD till följd av sexuella övergrepp och är utbildad av Edna Foa i Prolonged Exposure (PE). Hon är en ofta anlitad föreläsare inom ämnena självskadebeteende, beteendeanalys och PTSD.

Therese har mångårig erfarenhet av handledning av personal i vården och på behandlingshem samt psykoterapihandledning. För en mer ingående beskrivning av behandlingsarbetet på Orana med unga kvinnor finns en längre intervju med Therese i tidningen Skandinavisk Sjukvårdsinformation här.

Då hästar alltid varit ett av Therese stora intressen bedrevs även hästuppfödning, träning och försäljning av dressyrhästar på Orana. De placerade ungdomarna deltog i det vardagliga arbetet med hästarna och detta blev med tiden en viktig del i både behandlingen och i de neuropsykiatriska utredningarna. Orana var ett av de första behandlingshemmen i Sverige som på ett professionellt sätt implementerade hästar i behandlingsarbetet och det var till största delen Therese som utformade behandlingsmodellen.

Therese har grundutbildning (3 år) från psykologprogrammet vid Uppsala universitet.

Utöver Orana har Therese även arbetat på Adaptus i Kristianstad som terapeut.

Idag arbetar Therese på BUP i Kristianstad.

Undervisningsuppdrag

Psykologprogrammet på Göteborgs- och Lunds universitet

Flertalet KBT Steg-1 och Steg-2 utbildningar inom områdena PTSD, självskadebeteende och suicidalitet

Handledare på Steg-1 utbildningar i Oranas regi

Psykiatrin i Jönköping, Kristianstad och Sundsvall

Föreningen HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Foto: Karolina Swärdh

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close