Therese Sterner

Therese är leg. Psykoterapeut och Handledare i Psykoterapi. Therese har en lång klinisk erfarenhet av behandlingsarbete med unga kvinnor med komplicerad psykiatrisk problematik. Therese arbetade med utredning, behandling och handledning av personal på Orana under 30 år (1987-2017) och fick där unika erfarenheter och breda kunskaper om målgruppen. Att skapa en förtroendefull relation och bemöta varje klient med respekt, stort engagemang och kompetens har varit och är Therese “ käpphäst”.

Therese har beskrivit hur hon analyserar, bemöter och behandlar unga personer med svårt självskadebeteende och suicidalitet i böckerna KBT inom psykiatrin (Lars Göran Öst, 2013) och KBT inom barn och ungdomspsykiatrin (Lars Göran Öst, 2017). Therese deltog i det Nationella Självskadeprojektet där hon beskrivit sina kliniska erfarenheter (pdf) av behandling av svårt självskadande unga kvinnor.

Therese har även uttalat sig medialt i b.la. Dagens Medicin och Sundsvalls tidning om sitt arbete med unga kvinnor inom psykiatrin och hur vården kan förvärra självskadebeteenden. Det finns även en längre intervju i Sveriges Radio med Therese där hon pratar om självskadebeteende.

Therese är även specialiserad på svåra ångeststörningar, framför allt PTSD till följd av sexuella övergrepp och är utbildad av Edna Foa i Prolonged Exposure (PE). Hon är en ofta anlitad föreläsare inom ämnena självskadebeteende, beteendeanalys och PTSD.

Therese har mångårig erfarenhet av handledning av personal i vården och på behandlingshem samt psykoterapihandledning. För en mer ingående beskrivning av behandlingsarbetet på Orana med unga kvinnor finns en längre intervju med Therese i tidningen Skandinavisk Sjukvårdsinformation här.

Då hästar alltid varit ett av Therese stora intressen bedrevs även hästuppfödning, träning och försäljning av dressyrhästar på Orana. De placerade ungdomarna deltog i det vardagliga arbetet med hästarna och detta blev med tiden en viktig del i både behandlingen och i de neuropsykiatriska utredningarna. Orana var ett av de första behandlingshemmen i Sverige som på ett professionellt sätt implementerade hästar i behandlingsarbetet och det var till största delen Therese som utformade behandlingsmodellen.

Utöver Orana har Therese även arbetat på Adaptus i Kristianstad som terapeut.

Idag arbetar Therese inom det egna företaget med handledning i olika vårdorganisationer och som behandlingsansvarig på Orana Christianstad.

Undervisningsuppdrag

Psykologprogrammet på Göteborgs- och Lunds universitet

Flertalet KBT Steg-1 och Steg-2 utbildningar inom områdena PTSD, självskadebeteende och suicidalitet

Handledare på Steg-1 utbildningar i Oranas regi

Psykiatrin i Jönköping, Kristianstad och Sundsvall

Föreningen HOPP – Riksorganisationen mot sexuella övergrepp

Foto: Karolina Swärdh

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close