Ulf Sterner

Ulf är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi samt klinisk specialist inom klinisk psykologi, diagnostik, åtgärder, behandling och rådgivning. Ulf har en lång klinisk erfarenhet av behandlingsarbete med unga och vuxna med svår psykiatrisk problematik. Utöver klinisk erfarenhet har Ulf även över 30 års erfarenhet inom entreprenörskap och företagande inom vård av unga.

I sin tidiga karriär verkade Ulf som forskare och arbetade med utvecklingen av den idag rekommenderade psykologiska behandlingen mot blodfobi (tillämpad spänning) tillsammans med Lars-Göran Öst.

Ulf är även specialiserad på svåra ångeststörningar, framför allt PTSD till följd av sexuella övergrepp, och är utbildad av Edna Foa i Prolonged Exposure (PE). Ulf är även utbildad i behandling av drog- och alkoholmissbruk. Han är en ofta anlitad föreläsare inom KBT, i synnerhet inlärningsteori och beteendeanalys.

Ulf har mångårig erfarenhet av handledning av personal inom vården och på behandlingshem samt psykoterapihandledning. Ulf har varit pådrivande för att fler beteendeterapeuter behöver utbildas och har därför också handlett och utbildat terapeuter under många år.

Erfarenhet

1980 – 1986 Assistent och Psykolog på Bärby ungdomshem (SIS)

1984 – 1986 Skolpsykolog för Uppsala kommun

1984 – 1987 Antogs som forskningsassistent vid Uppsala Universitet. Arbetade under Professor Lars Göran Öst på Ulleråkers sjukhus. Medverkade i olika forskningsstudier på främst vuxna.

1987 – 2015 Startade egen verksamhet, behandlingshemmet Orana vilket drevs tillsammans med hustrun Therese fram till 2015 då Humana köpte bolaget.

Handledning- och undervisningsuppdrag

Skolor främst i Uppsala

Behandlingshem i Skåne, Småland, Dalarna, Stockholm och Uppland

BUP kliniker i Linköping och Kristianstad

Psykoterapeutprogram i Stockholm, Lund, Göteborg och Växjö

Handledare på flertalet psykoterapiutbildningar,  Steg-1 och Steg-2 

Kursledare och handledare i Oranas regi på 5 grundläggande psykoterapiutbildningar

Beteendeterapeutiska föreningens ordförande (2000 – 2003)

Foto: Karolina Swärdh

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close